loading

U kunt tot 130 verschillende chemische stoffen selecteren.

Garantiebeperkingen en gevrijwaard gebruik (zelfde als bij huidige Chemrest)

Deze informatie wordt uitsluitend aangeboden voor uw gemak als hulpmiddel bij het evalueren van onze handschoenen voor uw specifieke toepassing als eindgebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de koper en/of gebruiker om het toxiciteitsniveau van de te behandelen materialen te bepalen en de geschikte handschoen voor een specifieke toepassing te selecteren. De aangeboden informatie geeft de laboratoriumprestaties weer van handschoenen die zijn getest onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. SHOWA biedt geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten en aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie.

AFMELDEN.